• Pasienter med strømgjennomgang fra lavspenning henvist til et akuttmottak 

   Svendsen, Trude Beathe; Bærheim, Dina; Dale, Jostein; Goffeng, Lars Ole; Vesterfjell, Svend Peder; Ofstad, Eirik Hugaas; Næss-Pleym, Lars E.; Bjørnsen, Lars Petter Bache-Wiig (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   BAKGRUNN Pasienter utsatt for strøm henvises ofte til akuttmottaket, men det er ulike retningslinjer for hvordan disse bør håndteres. Vi beskriver her pasienter med strømgjennomgang fra lavspenning i akuttmottaket ved St. ...
  • Pasienttilstrømming i et akuttmottak i påvente av covid-19-pandemien 

   Bjørnsen, Lars Petter Bache-Wiig; Næss-Pleym, Lars E.; Dale, Jostein; Laugsand, Lars Erik (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   BAKGRUNN Akuttmottaket i Trondheim har forberedt seg på storinnrykk av pasienter smittet med sars-CoV-2-virus. I en studie sammenlignet vi pasienter i akuttmottaket de første ukene av pandemien i Norge (uke 11 og uke 12) ...
  • The effect of emergency department delays on 30-days mortality in Central Norway 

   Asheim, Andreas; Nilsen, Sara Marie; Carlsen, Fredrik; Næss-Pleym, Lars E.; Uleberg, Oddvar; Dale, Jostein; Bjørnsen, Lars Petter Bache-Wiig; Bjørngaard, Johan Håkon (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Objective: To assess whether prolonged length of stay in the emergency department was associated with risk of death. Methods: We analysed data from 165,183 arrivals at St. Olav’s University Hospital’s emergency ...
  • THE MEDICAL EMERGENCY TEAM AT A NORWEGIAN UNIVERSITY HOSPITAL: A descriptive description of the patients treated by a Medical Emergency Team at St. Olav’s Hospital 

   Christiansen, Guro (Master thesis, 2021)
   INTRODUKSJON: Medisinsk Mottaksteam (MMT) ble etablert på St. Olav’s Hospital i 2011. Teamet ble etabler for å kunne identifisere, behandle og diagnostisere de mest kritisk syke medisinske pasientene som ankommer akuttottaket. ...
  • A validity study of the rapid emergency Triage and treatment system for children 

   Ødegård, Siv Steinsmo; Tran, Thuy; Næss-Pleym, Lars E.; Risnes, Kari; Døllner, Henrik (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Background: The Scandinavian Rapid Emergency Triage and Treatment System-pediatric (RETTS-p) is a reliable triage system that includes both assessment of vital parameters and a systematic approach to history and symptoms. ...