• ICD-behandling ved St. Olavs Hospital fra 2006 til 2015 

   Molaug, Ina Charlotte; Næss, Anne Marte (Master thesis, 2017)
   BAKGRUNN: Implantasjon av hjertestarter (Implantable Cardioverter Defibrillator, ICD) er en godt dokumentert behandling som reduserer risiko for plutselig hjertedød. ICDbehandlingen ved St. Olavs Hospital har tidligere ...
  • Implantasjon av hjertestartere ved St. Olavs hospital 2006–15 

   Nyman, Fred Mathias; Molaug, Ina Charlotte; Næss, Anne Marte; Espeland, Torvald; Loennechen, Jan Pål; Mjølstad, Ole Christian (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   BAKGRUNN Implantasjon av hjertestarter (implantable cardioverter defibrillator, ICD) er etablert behandling hos pasienter med høy risiko for plutselig hjertedød. Studiens formål var å kartlegge pasientkarakteristika, ...