• Palliasjon i hjemmet 

      Brobakken, Elin-Monica; Furuheim, Lisa Marlene Haugen; Næprud, Merethe Witsø (Bachelor thesis, 2019)
      Introduksjon: Mange pasienter ønsker å dø hjemme. Helsetjenestens mål er å legge til rette for pasienten, slik at sykdomstiden hjemme oppleves best mulig.. Det er viktig at det er opparbeidet god kjennskap til situasjonen ...