• Object Detection in Point Clouds for Augmented Reality 

      Mysen, Mats Meier (Master thesis, 2019)
      Denne rapporten dekker arbeid på et 3D object detection rammeverk basert på Vote3Deep arkitekturen. Nevrale nettverk basert på dette rammeverket er trent opp til å detektere objekter i genererte punktskyer. Dette gjøres ...