• Hvordan kan Liverpool Care Pathway bidra til at pasienten får en god død? 

      Myrvang, Mari; Bekken, Tone Granås; Gravli, Anne-Lene (Student paper, others, 2011)
      I løpet av vårt første år i videreutdanningen i palliasjon ble vi fortalt om Liverpool Care Pathway, som har sitt utløp fra hospicefilosofien. Dette er en tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende. Den er laget ...