• Current and Future Prevalence Estimates of Mild Cognitive Impairment, Dementia, and Its Subtypes in a Population-Based Sample of People 70 Years and Older in Norway: The HUNT Study 

   Gjøra, Linda; Strand, Bjørn Heine; Bergh, Sverre; Borza, Tom; Brækhus, Anne; Engedal, Knut Arne; Johannessen, Aud; Kvello-Alme, Marte; Krokstad, Steinar; Livingston, Gill; Matthews, Fiona E; Myrstad, Christian; Skjellegrind, Håvard; Thingstad, Pernille; Aakhus, Eivind; Aam, Stina; Selbæk, Geir (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Background: Having accurate, up-to-date information on the epidemiology of mild cognitive impairment (MCI) and dementia is imperative. Objective: To determine the prevalence of MCI and dementia in Norway using data ...
  • Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak 

   Evensen, Sigurd; Saltvedt, Ingvild; Ranhoff, Anette Hylen; Myrstad, Marius; Myrstad, Christian; Mellingsæter, Marte; Wang-Hansen, Marte Sofie; Neerland, Bjørn Erik (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   BAKGRUNN Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass. Kognitiv svikt av andre årsaker er også vanlig ...
  • Demens og mild kognitiv svikt hos eldre personer i Trøndelag 

   Gjøra, Linda; Strand, Bjørn Heine; Engedal, Knut; Ernstsen, Linda; Myrstad, Christian; Skjellegrind, Håvard Kjesbu; Thingstad, Pernille; Selbæk, Geir (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   BAKGRUNN Antallet personer med demens forventes tredoblet innen 2050. Vi presenterer forekomsttall for demens og mild kognitiv svikt i Trondheim og viser hvordan vekting for frafall og bostatus påvirker forekomsttallene ...
  • Hearing impairment and risk of dementia in The HUNT Study (HUNT4 70+): a Norwegian cohort study 

   Myrstad, Christian; Engdahl, Bo Lars; Costafreda, Sergi G.; Krokstad, Steinar; Lin, Frank; Livingston, Gill; Strand, Bjørn Heine; Øhre, Beate; Selbæk, Geir (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Hearing impairment is strongly associated with future dementia. No studies have reported objectively measured hearing impairment in a cohort with a long period of follow-up (>20 years), and few have reported follow-up over ...
  • Insomnia and risk of dementia in a large population-based study with 11-year follow-up: The HUNT study 

   Selbæk-Tungevåg, Selma; Selbæk, Geir; Strand, Bjørn Heine; Myrstad, Christian; Livingston, Gill; Lydersen, Stian; Bergh, Sverre; Ernstsen, Linda (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Despite evidence suggesting that insomnia is associated with the risk of dementia and cognitive dysfunction, studies have shown mixed results. Dementia has a long prodromal phase, and studies with long follow-up are required ...
  • Smoking as an independent risk factor for dementia: Findings from the HUNT study 

   Skjervold, Inghild Johanne; Larssen, Marie Hjelmseth (Master thesis, 2023)
   Bakgrunn: Selv om røyking blir ansett som en risikofaktor for utvikling av demens, er det fortsatt usikkerhet rundt spørsmålet. Formålet med denne studien var å undersøke forholdet mellom røyking som uavhengig risikofaktor ...
  • Smoking as an independent risk factor for dementia: Findings from the HUNT study 

   Larssen, Marie Hjelmseth; Skjervold, Inghild Johanne (Master thesis, 2023)
   Bakgrunn: Selv om røyking blir ansett som en risikofaktor for utvikling av demens, er det fortsatt usikkerhet rundt spørsmålet. Formålet med denne studien var å undersøke forholdet mellom røyking som uavhengig risikofaktor ...