• Current and Future Prevalence Estimates of Mild Cognitive Impairment, Dementia, and Its Subtypes in a Population-Based Sample of People 70 Years and Older in Norway: The HUNT Study 

   Gjøra, Linda; Strand, Bjørn Heine; Bergh, Sverre; Borza, Tom; Brækhus, Anne; Engedal, Knut Arne; Johannessen, Aud; Kvello-Alme, Marte; Krokstad, Steinar; Livingston, Gill; Matthews, Fiona E; Myrstad, Christian; Skjellegrind, Håvard; Thingstad, Pernille; Aakhus, Eivind; Aam, Stina; Selbæk, Geir (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Background: Having accurate, up-to-date information on the epidemiology of mild cognitive impairment (MCI) and dementia is imperative. Objective: To determine the prevalence of MCI and dementia in Norway using data ...
  • Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak 

   Evensen, Sigurd; Saltvedt, Ingvild; Ranhoff, Anette Hylen; Myrstad, Marius; Myrstad, Christian; Mellingsæter, Marte; Wang-Hansen, Marte Sofie; Neerland, Bjørn Erik (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   BAKGRUNN Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass. Kognitiv svikt av andre årsaker er også vanlig ...