• Kunstdidaktiske muligheter i kunstmøter med installasjonen MIKE 

      Myrseth, Anne Kristin (Master thesis, 2015)
      Kunstdidaktiske muligheter i kunstmøter med installasjonen MIKE er en masteroppgave i fag og yrkesdidaktikk, estetiske fag, gjennomført ved Program for lærerutdanning NTNU. Masteroppgaven er tenkt å være et bidrag til ...