• Modellering og analyse av Dolmsundbrua i NovaFrame 

      Myrmæl, Ola Storm; Lefstad, Jørn (Master thesis, 2013)
      Oppgaven omhandler modellering og analyse av Dolmsundbrua i rammeprogrammet NovaFrame. Dette er en 463,2 m lang fritt-frambyggbru med hovedspenn på 190 m.Hovedfokuset er lagt på kontroll av moment- og skjærkapasitet i ...