• Ulikhet i rekruttering og frafall i den organiserte idretten i Trondheim 

   Myrli, Tone Rian; Mehus, Ingar (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Organisert idrett blir trukket frem som en verdifull arena i en rekke sammenhenger, og anses som viktig for barn og unges oppvekst. Likevel vet vi at idretten har vanskelig for å leve opp til målsettingen om «Idrett for ...
  • Ungdommers utdanningsaspirasjoner i Trondheim: En kvantitativ analyse 

   Bjerkheim, Siri (Master thesis, 2013)
   Formålet med denne studien er å undersøke unges utdanningsaspirasjoner i Trondheim. Analysene baseres på Ungdomsundersøkelsen i Trondheim 2009 (UngHiT), og utvalget består av skoleelever fra videregående på 1. og 2. trinn. ...