• New low temperature aluminium production process 

      Myrhaug, Dagny Elin Aspaas (Master thesis, 2019)
      Aluminiumsproduksjon i dag er både dyrt og tidkrevende, med flere høyenergikrevende steg på veien. Bauxitt må først graves ut, for så å bli raffinert til Al2O3. For å redusere Al2O3 til ren aluminium kreves temperaturer ...