• En kvantitativ studie om Chief Digital Officer-rollen i norske virksomheter 

      Brevik, Anders; Myreng, Carl Gustav Drabløs; Sønmez, Martin Myhr (Bachelor thesis, 2021)
      For å holde følge med den økende digitaliseringen av samfunnet må virksomheter gjennomføre digitale transformasjoner. Dette fører til at stadig flere virksomheter innser behovet for å ansette en egen leder for digital ...