• Læreres demokrati og medborgerskapsforståelse 

      Myren, Roger (Master thesis, 2023)
      Jeg går ut fra Stray og Sætre «Hva slags medborger» og Westheimer og Kahne «what kind of citizen» og deres medborgeridealer for å se hvilke typer medborger norske lærer på ungdomsskolen er med på å utvikle. Jeg har også ...