• Kvinners psykososiale opplevelser etter mastektomi 

      Giskegjerde, Ida Christine; Myre, Siri Viken (Bachelor thesis, 2021)
      Hensikt: Målet med denne studien var å belyse psykososiale opplevelser blant kvinner som har gjennomgått mastektomi på grunn av brystkreft. Metode: En systematisk litteraturstudie med åtte kvalitative forskningsartikler ...