• Bruken av alternative læringsarenaer i dagens skole 

      Myklestad, Ragne (Bachelor thesis, 2019)
      I bacheloroppgaven «Bruken av alternative læringsarenaer i dagens skole» har jeg tatt utgangspunkt i problemstillingen hvilke muligheter og utfordringer opplever lærere i barneskolen når de skal ta i bruk alternative ...