• Den politiske situasjonen i dagens Libanon: en komparativ analyse 

      Myhre, Sandra Elise (Bachelor thesis, 2020)
      Denne bacheloroppgaven belyser det konfliktrammede Libanon, med hovedvekt på borgerkrigen i 1975 og dagens demonstrasjoner. Problemstillinger lyder “hva legger til rette for en borgerkrig: kan det være det Libanon i dag ...