• Livskvalitet og demens 

      Myhre, Rikke (Bachelor thesis, 2021)
      Bakgrunn: Antall mennesker som får demens stiger i takt med økende levealder, og store deler av pasientene på sykehjem i Norge har demens. Forskning viser at personer som bor på sykehjem og har demens har redusert ...