• Unge kvinner om selvpresentasjon på Instagram 

      Myhre, Liv Marthe (Master thesis, 2021)
      I denne undersøkelsen har det blitt fokusert på unge kvinners bruk av Instagram, særlig hvordan de presenterer seg selv og hva de mener om andres tilsvarende selvpresentasjon. Målet med studien har vært å finne ut hvilke ...