• The Galactic Magnetic Field: A Comparison of Two Models 

      Myhre, Kristian Bryhn (Master thesis, 2019)
      De viktigste målbare størrelsene for å gjøre målinger på det galaktiske magnetisk feltet, Faradayrotasjonsmål og den totale og polariserte intensiteten til synkrotronstråling, vil bli presentert sammen med Jansson-Farrar-modellen ...