• CubicProject: Integrere tester i et smidig prosjektstyringsverktøy 

      Myhre, Jon Reinert (Master thesis, 2007)
      Med økende bruk av smidige metoder de siste årene, har vi også fått et økt behov for teststrategier som enhetstesting, integrasjonstesting, regresjonstesting og akseptansetesting. De fleste testene er utviklerenes ansvar, ...