• Lojalitetsprogrammenes verdi sett fra et kundeperspektiv 

      Tran, Kimmy Thi; Myhre, Amanda Dalelv (Bachelor thesis, 2020)
      Formålet med denne oppgaven er å få dypere innsikt i lojalitetsprogrammer. Vi har undersøkt hva lojalitet kan bidra med i et kundeforhold, sett fra kundens perspektiv. I tillegg har vi avdekket hvilken betydning et slikt ...