• Lokalisering av kortslutninger i høyspent distribusjonsnett 

   Myhr, Ingrid (Master thesis, 2017)
   I denne masteroppgaven er en foreslått metode for impedansbasert feillokalisering i høyspent distribusjonsnett presentert og testet. Metoden baserer seg på kortslutningsstrømmer som eneste måleverdi og tradisjonelle ...
  • Smart fault handling in medium voltage distribution grids 

   Tutvedt, Kjell Anders; Seguin, R.; Kjølle, Gerd Hovin; Simonsen, Stig; Hermansen, Tonje Skoglund; Myhr, Ingrid (Chapter, 2017)
   This paper presents first results from a pilot project on using fault indicators and self-healing in medium voltage distribution grids. Directional earth-fault indicators were chosen and deployed in real environments to ...