• Depresjon hos eldre hjemmeboende med kronisk obstruktiv lungesykdom 

      Myhr, Ingrid Litland (Bachelor thesis, 2020)
      Introduksjon Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er en hyppig forekommende kronisk lungesykdom. Personer med kols og annen kronisk sykdom kan være mer utsatt for å utvikle depresjon, sammenlignet med personer uten kroniske ...