• Aktiv Demping av Bromodeller 

   Harper, Daniel; Muren, Lars Maukon (Master thesis, 2019)
   Ved gjennomføring av forsøk med brumodeller i NTNUs vindtunnel, kan uønskede høyfrekvente vibrasjoner forekomme i modellene på grunn av vind og andre dynamiske krefter. I denne oppgaven diskuteres bruken av aktuatorer, ...
  • Aktiv Demping av Bromodeller 

   Harper, Daniel; Muren, Lars Maukon (Master thesis, 2019)
   Ved gjennomføring av forsøk med brumodeller i NTNUs vindtunnel, kan uønskede høyfrekvente vibrasjoner forekomme i modellene på grunn av vind og andre dynamiske krefter. I denne oppgaven diskuteres bruken av aktuatorer, ...