• Lean Design versus tradisjonell prosjekteringstilnærming 

      Munthe-Kaas, Thea Sandnes (Master thesis, 2015)
      I prosjektledelse har det tradisjonelt blitt lagt vekt på kostnad, tid og kvalitet, men flere vil hevde at hovedinteressen til en prosjektleder er å skape verdi for kunden. Nyere statistikk fra SSB viser en reduksjon i ...