• Effekten av Offentlig Privat Samarbeid i skole over tid 

      Munthe-Kaas, Eli Sofie (Master thesis, 2016)
      Offentlig Privat Samarbeid (OPS) er en kontraktsform som har blitt mer og mer utbredt i Norge og resten av verden de siste tjue årene. Kontraktsformen ble først brukt på prosjekter innen veisektoren i Norge, men har med ...