• Bruk av dagstakt i Gjøa boligprosjekt - En casestudie 

      Munkvold, Malin Furuli (Master thesis, 2024)
      Denne oppgaven ser på taktplanlegging i et boligprosjekt. Taktplanlegging er en metode for planlegging og gjennomføring av prosjekter hvor i hovedsak formålet er å øke produktivitet og håndtere variasjon. Den vanligste ...