• Implementering av ISM-koden for Fiskefartøy. 

      Mittet, Tarjei Aslak Basso; Munkelien, Gisle Boasson; Barneveld, Arend Jan Bart (Bachelor thesis, 2016)
      I dagens samfunn er det et stadig økende fokus på sikkerhet og bevaring av miljøet. De fleste typer norske fartøy til sjøs har i flere år vært pliktige til å føre en form for sikkerhetsstyring, i henhold til flere regelverk, ...