• Realisering av vekst: Utfordringene sett fra lederes ståsted 

      Munkeby, Svein Olav (Master thesis, 2009)
      Denne oppgaven tar for seg de utfordringene som møter ledere i konsern som er satt til å realisere vekststrategier, og oppgaven faller dermed inn under tema innovasjon og endringsledelse. I kapitel 2 beskriver jeg tema ...