• FASD i skolen. Utvikling og tilrettelegging. 

      Mundal, Marianne (Bachelor thesis, 2020)
      Sammendrag Bakgrunn: Alkohol under svangerskap kan ha store konsekvenser for fosteret. Mange av symptomene og utfordringene forårsaket av prenatal alkoholeksponering kan bli oversett grunnet manglende kunnskap om de ulike ...