• Prosjektering av E6 utvidelse mellom Ranheim og Værnes 

      Mulugeta, Siraw (Master thesis, 2013)
      I Konseptvalgutredningen (KVU) [4] for transportløsninger veg og bane Trondheim ? Steinkjer som ble gjennomført av Statens vegvesen og Jernbaneverket vurderes hvordan E6 og jernbanen mellom Trondheim og Steinkjer kan ...