• Implementering av openBIM i kalkulasjonsprosessen 

      Muller, Bjørn Christian (Master thesis, 2012)
      Implementering av openBIM i kalkulasjonsprosessen vil åpne for helt andre muligheter i tilnærmingen til et nytt prosjekt. Med det menes at informasjonen tilknyttet en åpen BIM vil bidra til å gi et bedre grunnlag for ...