• Sammenheng i zambiske elevtekster 

      Mulen, Mona Blandkjenn (Bachelor thesis, 2019)
      Denne teksta handler om sammenheng gjennom komposisjon og referansekobling i elevtekster. Tekstene som er utgangspunktet for oppgava er multimodale tekster med verbaltekst og bildetekst som er skrevet av elever på en zambisk ...