• Sirkunstneren - Sirkusundervisning i det kulturskolerelaterte feltet 

      Moxness, Linn Elisabeth (Master thesis, 2015)
      Masteroppgaven Sirkunstneren –Sirkunstundervisning i det kulturskolerelaterte feltet, har til hensikt å undersøke hvordan sirkuslærerne praktiserer sitt yrke og hvordan de beskriver sin praksis og sitt fagområde. ...