• Kartlegging av kunnskap om berettigelse ved CT-undersøkelser av barn 

      Moum, Elisabeth; Ramsli, Johanne Egilsdatter (Bachelor thesis, 2020)
      Problemstilling: Hvilken kunnskap finnes det om berettigelse som dosereduserende tiltak ved CT-undersøkelser av barn? Hensikt: Formålet med studien var å kartlegge hva som er publisert om temaet kunnskap om berettigelse ...