• Reinforcement Learning for Autodocking of Surface Vessels 

      Mothes, Brage Elias West (Master thesis, 2019)
      Denne avhandlingen presenterer et studie av maskinlæring (ML) anvendt i maritim sammenheng. Mer spesifikt har forsterkende læring (FL), som et handlings-planleggende lag for veiledning i et dokningsscenario blitt inspisert. ...