• Talestyrt dataspill 

      Mostad, Lars Petter (Master thesis, 2008)
      På Institutt for Elektronikk og Telekommunikasjon sin taleteknologigruppe har det en stund vært ønsket å lage et talestyrt dataspill som kan brukes som demonstrator i forskjellige sammenhenger. Denne masteroppgaven har ...