• Ungdomsskoleelevers demokratiforståelse 

      Mosling, Johanne Olsen (Bachelor thesis, 2019)
      I denne oppgaven har målet vært å undersøke og finne ut om ungdomsskoleelevers demokratiforståelse. Ved å samle inn tekstsvar i to klasser på en ungdomsskole har jeg dannet meg et inntrykk av elevenes forståelse av ...