• Software Requirements Engineering: A Case Study of a Startup 

      Morthen, Erlend (Master thesis, 2019)
      Forskningsprosjektet bekrefter de uformelle, dynamiske og rudimentære praksisene fulgt av oppstartbedrifter som finnes i litteraturen. Kravbehandling(requirements engineering) er gjort ad-hoc, prosesser prøves ut og beholdes ...