• Pore pressure build-up due to pile driving in clay 

      Mortensen, Per-Anders (Master thesis, 2019)
      Dette dokumentet inneholder et litteratursøk inn i noen av de nåværende tilgjengelige metodene for å predikere poreovertrykket som produseres ved peleramming i leire, samt en sammenligning av predikasjonene med måledata. ...