• Effektiv prosjektering og 3D-modellering av samferdselstunneler 

      Mortensen, Morten (Master thesis, 2015)
      Samferdselsutbygginger har store kostnadsoverskridelser. Bedre modeller å bygge etter vil gi mindre feil og mangler i prosjekteringen og føre til lavere kostnader for prosjektene. Kravene som samferdselsetatene stiller ...