• Hvordan påvirkes ungdom med psykiske lidelser ved terapi i naturen 

      Morten Sølberg (Bachelor thesis, 2020)
      Denne studien undersøker temaet «hvilken effekt kan terapi i naturen ha på ungdom med psykiske helseutfordringer?». I løpet av de siste tiårene har oppmerksomheten mot naturbasert psykososial rehabilitering vokst betydelig ...