• Integration of Aquaculture Inspection Platform 

      Morken, Ole; Sætre, Lars Even; Liavaag, Sigurd Olav (Bachelor thesis, 2019)
      Denne oppgaven handler om integrering av tre tidligere utviklede systemer, en plattform, en vinsj og en ROV. Målet med dette prosjektet er å vise funksjonaliteten til systemet som en enhet. Platformen kan transportere ROV ...