• En bioøkonomisk analyse av smoltutsetting 

   Mork, Anne Gudrun (Master thesis, 2011)
  • Vegprosjekter, verdiskaping og lokale mål 

   Welde, Morten; Tveter, Eivind; Mork, Anne Gudrun (Concept rapport;, Report, 2020)
   Denne studien forsøker å dokumentere faktiske virkninger av et utvalg vegprosjekter. Vi benytter ulike indikatorer for å måle lokal økonomisk vekst og andre virkninger som det er knyttet politisk interesse til. Vi ser ikke ...