• Low-Order Modelling of Turbines and Propellers 

      Moritsgård, Alexander Lilletvedt (Master thesis, 2019)
      Vindturbiner og propellers dynamikk er først og fremst avhengig av den relative strømningen gjennom rotoren. I litteraturen er det vist til flere metoder for å estimere de dynamiske kreftene som er på og rundt rotoren. ...