• Statistisk Mekaniske Tilnærminger til Analyse av Blackouts 

      Moreno, Sebastian Schoder (Master thesis, 2019)
      I denne masteroppgaven er kraftsystemet studert ved bruke det kanoniske ensem-blet fra statistisk mekanikk. Relativt nye fremskritt lar oss inkludere dynamikkeni kontinuerlige tilstandsvariabler som modellerer av/p ̊a ...