• Nytten av Taktplanlegging - Casestudie av prosjekt Horneberg B3 

      Mordal, Petter (Master thesis, 2014)
      Byggebransjen har hatt en nedgang i produktiviteten de siste 10 årene. En effektivisering av bransjen vill hatt stor innvirkning på bransjen og samfunnet. Ved å se til andre bransjer som har hatt suksess med sine ...