• Musikkmetadata med emnekart 

      Montero, Daniel Carocca (Master thesis, 2005)
      Oppgaven har sett på hvordan man kan organisere metadata om musikk på en måte som tillater deling av denne informasjonen med andre. Som et hjelpemiddel til organiseringen av metadata har denne oppgaven benyttet emnekart ...