• Rotatorier som levendefor til torskeyngel 

      Øie, Gunvor; Overrein, Ingrid; Storøy, Werner; Skjermo, Jorunn; Lee, Keshuai; Monsen, Marius; Størseth, Trond Røvik (Research report, 2011)
      Stabil og forutsigbar produksjon av rotatorier er avgjørende for å lykkes med marin yngelproduksjon. I denne rapporten gis det en innføring i dagens kunnskap knyttet til rotatorier (DPI). Dette omfatter tema som generell ...