• Challenges and solutions in creating a RISC-V computing platform 

      Monsen, Kristoffer Venæs (Master thesis, 2019)
      I denne masteroppgaven beskriver vi implementasjonen av et datasystem som baserer seg på RISC-V instruksjonssettet. Ved å gjenbruke eksisterende maskinvaremoduler fra Cobham Gaislers åpent tilgjengelige GRLIB IP core library ...