• Control in Atomic Force Microscopy: A Fractional Order Approach 

      Moltumyr, Andreas Hanssen (Master thesis, 2019)
      Denne avhandlingen er viet til undersøkelsen av fraksjonell-ordens kontroll innen nanoposisjonering. Hovedmålet har vært å teste og finne ut om teorien bak fraksjonell kalkulus kan bli brukt til å forbedre følging av ...